Reifreann ar chomhionannas inscne le tarlú i mí na Samhna 1 week ago

Reifreann ar chomhionannas inscne le tarlú i mí na Samhna

Beidh an reifreann ar siúl i mí na Samhna.

D’fhógair an Rialtas go mbeidh reifreann ann ar chomhionannas inscne níos déanaí i 2023.

Advertisement

Tá moltaí le haghaidh leasuithe bunreachtúla le foilsiú faoi dheireadh mhí an Mheithimh agus tá reifreann le bheith ar siúl i mí na Samhna.

Leanann sé seo na moltaí a rinne Tionól na Saoránach ar Chomhionannas Inscne dhá bhliain ó shin.

Molann sé go scriosfaí agus go gcuirfí leasuithe ar Airteagail 40 agus 41 den Bhunreacht lena n-áirítear an tagairt "mná sa bhaile".

Moladh freisin gur cheart don Bhunreacht tagairt a dhéanamh do chomhionannas inscne agus do neamh-idirdhealú.

Advertisement

Cruthaíodh Coiste Oireachtais Speisialta d’fhonn na moltaí seo a mheas, agus a chuid oibre á thabhairt i gcrích i mí na Nollag.

Tar éis an reifrinn a fhógairt, dúirt an Rialtas go mbunóidh sé grúpa idir-rannach an mhí seo anois a aontóidh ar na moltaí.

Dúirt an Taoiseach Leo Varadkar go ndearnadh leatrom ar mhná agus ar chailíní sa bhaile agus san ionad oibre le rófhada agus go dtacaíonn sé leis na pleananna maidir le comhionannas inscne.